İş Tecrübeleri

Tekel Genel Müdürlüğü : Alkollü İçkiler Üretimi, Kalite Kontrol.

Dz.K.K. Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı : Askeri amaçlı ölçümler, su kirliliği çalışmaları, liman etütleri, özel araştırmalar.

İ.S.K.İ. Genel Müdürlüğü : Atık su kontrol laboratuarı kurulması, İçme ve kullanma suları ölçümleri, İsale hatları ve İnşaatları teknik kontrolü, arıtma tesisleri teknik kontrolü, İhale komisyonları üyeliği, İş güvenliği ve kontrolü.

Kavala Şirketler Grubu : Atık su Arıtma Tesisleri İnşaatı, müteahhit kontrolleri, İş güvenliği kontrolleri, tahribatsız testler, nükleer teknolojiler, know-how, teknik aplikasyonlar.

Sentez : Kimyasal-mikrobiyolojik kalite kontrol, mühendislik projeler, teknik danışmanlık, taahhüt işleri, çevre sağlığı ve kontrolleri, İşçi sağlığı ve İş güvenliği etütleri, çevre etki değerlendirmesi çalışmaları, ekolojik ve kriminolojik araştırmalar. Kalite Kontrol Laboratuarı.